Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών-LOT 1

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών-LOT 1

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
03.01.2012
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
68 800 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
17 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΟΤΕ
Ημερομηνία Υπογραφής: 
29.12.2014
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
68.800.000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
24.400.000 € (Ιδία κεφάλαια & Δανεισμός)
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
44.400.000 €
Τύπος έργο: 
Παραχώρηση
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
21.11.2013
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
15
Περιγραφή Έργου: 

Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των «λευκών» περιοχών στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή των περιοχών όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Συγκεκριμένα, με το έργο θα παρέχεται γρήγορο internet σε 1.192 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 170.961 κατοίκων. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ορεινών περιοχών της χώρας.                  

Περιφέρεια :