Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – ULTRAFAST BROADBAND μέσω ΣΔΙΤ».

«Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – ULTRAFAST BROADBAND μέσω ΣΔΙΤ».

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
17.01.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
870 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
20 έτη
Τύπος έργο: 
Παραχώρηση
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανοιχτή
Διάρκεια Κατασκευής: 
3
Διάρκεια λειτουργίας: 
17