Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ»

«Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ»

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
14.11.2018
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
44 100 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Ρόδου είναι δυναμικότητας 87.000 τόνων ανα έτος και περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας, του νέου ΧΥΤΥ, των σταθμών μεταφόρτωσης καθώς και τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου.

Λοιπά Στοιχεία: 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρόδου