Χρηματοδότηση Jessica

Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Νέα & Ανακοινώσεις

23.04.19

Έργα ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 39,5 εκ. €. Τα έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού προσφέρουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές οικονομικά,...

23.04.19

'Εργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 23,7εκ.€. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά στην κατασκευή και τεχνική διαχείριση δυο κτιρίων της...

23.04.19

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 245,1 εκ.€. Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση της Εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζόμυλος -...

Subscribe to ΣΔΙΤ RSS